Diğer Yazılarımız

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalı?

Anlaşmalı Boşanma Süreci


Anlaşmalı boşanma davası; evlilik birliği en az 1 yıldır devam eden, boşanma iradesinde mutabık olan ve müşterek çocukların durumu ile boşanmanın mali sonuçlarında uzlaşan eşlerin görev – yetki sahibi mahkemeye başvurması sonucu açılan davadır. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa sürede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, uygulamada oldukça merak edilen ve yanıt aranan konular arasında yer alır.

Türk Medeni Kanunu m.166/3 ile hüküm altına alınan şartların karşılanmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma davası açılarak evlilik kurumu sona erdirilir. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa süren anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede ve aynı gün sona erer. Bu yönüyle, boşanmanın yaratacağı psikolojik etkiler de göz önünde bulundurulursa, boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma yoluna gitmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma süreci genel hatları ile şu şekilde ilerler;

  • Evlilik birliği en az 1 yıldır devam eden eşler, anlaşmalı boşanmaya karar verir.
  • Eşler, çocukların durumuna ve boşanmanın mali sonuçlarına dair konuları düzenlediği ve mutabık kaldığı anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar ve imza altına alır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü, usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesine eklenir.
  • Dava dilekçesi, görev – yetki sahibi mahkemeye sunularak boşanma davası açılır, ivedi duruşma günü talep edilir.
  • Eşler, duruşma günü bizzat mahkemeye gider ve hakim huzurunda boşanma iradelerini özgürce açıklar.
  • Taraflarca ileri sürülen anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme hakimi tarafından uygun bulunduğu takdirde anlaşmalı boşanmaya karar verilir ve gerekçeli karar yazılır.
  • Gerekçeli kararın tebliğ alınmasından sonra taraflar temyizden feragat eder, kararın kesinleşmesi gerçekleşir.
  • Boşanma kararı Nüfus Müdürlüğüne iletilir ve taraflar kimliklerini değiştirebilir.

Sıralanan sürecin eksiksiz ve hatasız yürütülmesi, telafisi güç hak kayıplarının yaşanmaması adına; emsal davalar ile deneyim kazanmış yetkin ve uzman bir aile hukuku avukatından yardım alınması isabetli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarına bakmakla görevli kılınan mahkeme, aile mahkemeleridir. Bazı yerlerde aile mahkemesi mevcut olmayabilir. Bu durumda asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakmakla görevlidir. İşbu davada yetki sahibi mahkeme ise, tarafların dava açmadan önceki son altı aylık süreçte beraber ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının asli şartlarından olan boşanma protokolü; müşterek çocukların velayeti ve velayet hakkının verilmeyeceği taraf ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki ile birlikte boşanmanın mali sonuçlarının düzenleme altına alınıp taraflarca imzalandığı belgedir. Anlaşmalı boşanabilmek için anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenen hususların hakim tarafından uygun bulunması esastır. Söz konusu protokol; maddi ve manevi tazminat davası, nafaka, velayet vs. hususlara dair tüm düzenlemeleri ihtiva eder.

 

Gecbunlari

Teknoloji Haberleri Ve Gündeme Dair Haberlerin Yer Aldığı Bir Blog Şeysiii.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam engelleyici algılandı.

Reklam engelleyici algılandı, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakınız.