Biyografi

Yaşam öyküsü anlamına da gelen biyografi, bir kişinin hayatını anlatan bir edebiyat türüdür. Genelde tanınmış, meşhur insanların yaşamını detaylı şekilde anlatan yazı türüdür. Hayatı konu edinilen kişilerin çoğu zaman siyaset, spor ve bilim gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Ancak biyografisi yazılacak olan kişinin mutlaka tanınmış biri olması gerekmemektedir. Bunun yanı sıra yazarın kendi hayatını anlatması ile meydana gelen tür ise otobiyografidir. Biyografi, kişisel hatıralara veya bireysel araştırmalar sonucu ortaya çıkan sözel ya da yazılı ifadelere dayandığından tarihin bir yönünü oluşturmaktadır.

Biyografi Örnekleri Biyografi Türleri

Tanınmış olan ya da sıradan insanların hayat hikayelerini konu alan biyografinin birçok örneği bulunmaktadır. Biyografi yazı türü içerisinde uzun ve kısa biyografi örnekleri bulunmaktadır. Bu örneklerde yazarın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu türde yazı kaleme alacak olan kişiler hangi örnek üzerinde yoğunlaşmak isterlerse o örneği kullanabilmektedir.

Biyografi sadece bir kişinin hayatını ele alabileceği gibi birden fazla kişi hakkında da yazılabilmektedir. Bu biyografi türleri, genel biyografiler olarak adlandırılmakla birlikte ansiklopedilerde, antolojilerde veya yıllık gibi çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda ele alınan kişilerin hayatları ve eserleri kısa ve öz şekilde incelenmektedir.

Bütün dönem ve milletleri kapsayan biyografilere evrensel biyografi türü, sadece tek bir millete ait olan biyografi türüne ulusal biyografi, belli bir meslek erbabı olan kişilere yer verilen biyografi türü ise mesleki biyografi olarak adlandırılmaktadır. Belirli bir dönemde yaşamış olan insanların  hayat hikâyelerine yer verilen türe ise dönem biyografisi denilmektedir. Dönem biyografisi türüne örnek olarak  modern insanın ele alındığı ‘Kim Kimdir?’ isimli eser gösterilebilir.

Biyografi sözleri nedir?

Biyografi sözleri, geçmişte yaşamış ve halk tarafından tanınmış bir şahsiyetin belirli bir konu hakkındaki sözleridir. Biyografi sözlerinin konusu herşey olabilir, mesela insan ile ilgili bir söz olabileceği gibi bütün evren ile de ilgili bir söz olabilir, biyografi sözleri üzerinde düşünülen cümlelerdir, Örneğin Balzac’ın ” Her başarı, sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır” sözünde başarının olması için sabırlı bir şekilde uzun süre beklemek (çalışmak) gerektiğini anlatıyor. Aşağıda bazı tanınmış kişilerin sözleri vardır;

Biyografi Özellikleri

Biyografi, araştırmacılar ya da olaya tanıklık etmiş kişiler tarafından hayatında bir fark yaratmış olan insanların yaşam öykülerinin kaleme alındığı bir türdür. Bu türde eser verirken tarafsız ve gerçekçi olunması oldukça önemlidir. Eserde verilen bilgiler kanıtlara veya şahitliğe dayanmalıdır. Tarihsel açıdan önem taşıyan olayların kronolojik sırada verilmesi gerekmektedir. Biyografi türünde yazı yazarken olabildiğince nesnel bir düşünceye sahip olunmalıdır. Bu türün yazımında bir diğer olmazsa olmaz ise açık ve sade bir dil kullanılmasıdır.

  • Yazıda anlatılan kişinin toplumca tanınmış birisi olması gerekir.
  • Anlatılan olaylar tamamen doğru olmalıdır,kurgu olmamalıdır.
  • Yazı sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmış olmalıdır.
  • Yazıda anlatılan kişinin her yönden özelikleri ( dini inancı, yaptıkları işler,gibi.) anlatılmalıdır.